Kurser med stor häst

 

B-tränarkurs
För att få anmäla travhäst till tävling krävs att hästen har en ansvarig och licensierad tränare. B-tränarlicensutbildningen ger blivande B-tränare en god kännedom om travsporten. Du får också insikt i vad det innebär att ha ansvar för och träna travhäst för travtävlingar, arrangerade av travsällskap anslutna till Svensk Travsport, så kallade offentliga tävlingar.

Om du inte haft B-tränarlicens tidigare eller om det var mer än fem år sedan du hade din licens, måste du gå en B-tränarkurs. Kursen är både praktisk och teoretisk och omfattar minst 24 timmar fördelat på åtta gånger. Du ska vid två skilda tillfällen köra häst på travbanans område.

Efter avslutad kurs kan du, förutsatt att kursen genomförts med godkänt resultat, ansöka om B-tränarlicens vid ditt lokala travsällskap. För godkänt krävs att du varit närvarande på minst 80% av träffarna samt klarat både det skriftliga och det praktiska provet.

Kursen genomförs av Hästsportens folkhögskola i samverkan med Svensk Travsport och Hagmyren.
Kostnad: 1100 kr

Kursledare Ulrica Olsson

Anmälan till Ida Hell 070-525 47 82, ida.hell@hagmyren.travsport.se

Från 1 februari 2014 kan du göra B-tränarkursen på webben. Kostnad 900 kr.

Kontakta Ida Hell 070-525 47 82, ida.hell@hagmyren.travsport.se

Körlicens

Du ska under minst ett års tid regelbundet ha kört “snabbjobb” och i övrigt ha mycket god häst- och körvana. Du bör också ha kännedom om Svensk travsports bestämmelser.
Minimiålder 15 år (F-licens). Vi kör 15 licenslopp varav minst tio skall vara godkända. Du använder egen häst som är i tävlingsmässigt skick samt finns med på någons träningslista. Genomgång efter varje lopptillfälle så avsätt två-tre timmar per utbildningstillfälle. Kursen avslutas med ett teoretiskt prov.

Kursavgift: 1.802 kr. Utbildningen sker i samarbete med Travskolan Wången.

OBS! Skyddsväst är obligatoriskt.

Kursledare Ulrica Olsson
Anmälan till Ida Hell 070-525 47 82, ida.hell@hagmyren.travsport.se

Montélicens

Vi kommer i samband med körlicensutbildningen att ha licenstagning för monté. Du skall vara minst 15 år (F-licens), ha god häst och ridvana och kännedom om Svensk Travsports bestämmelser. Kursen är 15 ggr varav minst tio lopp skall vara godkända. Du använder egen häst som är i tävlingsmässigt skick samt finns med på någons träningslista. Genomgång efter varje lopptillfälle så avsätt två-tre timmar per utbildningstillfälle. Kursen avslutas med ett teoretiskt prov.

Kursavgift: 1.802kr. Utbildningen sker i samarbete med Travskolan Wången.

Krav på Montéhästen: Häst skall vara inkvalad för monté eller ha deltagit i officiellt montélopp i utlandet.

Hästens utrustning
I lopp skall hästens utrustning bestå av sadel med stigbyglar (ej s.k. säkerhetsbyglar med gummiband), brösta eller förbygel samt ryggstycke är obligatoriskt. Vid autostart skall checkrem användas. Pessoabett och Pelhamstång får användas. Maximalt avstånd mellan bettringen och hävstångsringen får vara åtta cm. Dubbla tyglar samt stegtyglar får användas. I övrigt gäller utrustningsbestämmelser enligt reglementet och propositionshäftet.

Ryttarens utrustning och krav
För att rida i montélopp erfordras Montélicens enligt ST:s licensbestämmelser. Ridhjälm skall vara godkänd med CE-märkning. Skyddsväst med CE-märkning. Ridskor eller ridstövlar skall vara försedd med klack och skaft. Inregistrerad tävlingsfärg samt vita byxor. Ridspö, snärten inräknad, får vara högst 70 cm långt och diametern skall vara minst åtta m.m. Snärten skall vara minst tre cm bred. I övrigt se reglementet § 47. När ryttarna genomgått godkänd utbildning för montélicens får de rida alla montélopp oavsett bankategori. Ryttare får rida alla hästar oavsett vem som tränar.

Kursledare Ulrica Olsson

Anmälan till Ida Hell 070-525 47 82, ida.hell@hagmyren.travsport.se

Kör- och montélicens för ponny, för mer information och anmälan:

Ida Hell på tfn: 070-525 47 82 eller: ida.hell@hagmyren.travsport.se