Serviceavgift

Serviceavgift

 
Till samtliga A/B och E-tränare vid Hagmyren
För de kostnader som uppstår då Hagmyrens anläggning nyttjas (t.ex. banskötsel, varmvattenförbrukning och el)
av tränare som inte hyr box vid banan kommer travsällskapet att ta ut en serviceavgift.
Följande gäller:
1. Avgiften gäller A/B och E-tränare (alla med minst en häst på sin träningslista) vid Hagmyren som inte hyr permanent- eller dagbox.
2. Avgiften gäller per licens.
3. Avgiften avser användandet av anläggningen.
4. Avgiften för 2017 är 1200 kr/år. Beloppet tas ut i ST:s avräkning.
    Avgift för del av år då tränaren eventuellt inte har häst i träning återbetalas ej.
5. För A/B-tränare som har mer än nio hästar på mars månads träningslista kommer 2000 kr debiteras.
6. Avgiften kommer att debiteras via maj månads avräkning
 
Dagbox kostar 250 kr/månad att hyra (kommer justeras till detta belopp fr.o.m 1 juni), permanentbox 890 kr/månad
Samtliga priser i detta brev är exkl moms och gäller kalenderåret 2017.
 
Om Du inte använder anläggningen på Hagmyren och inte godkänner att avgiften dras från avräkningen
kontakta Ulla på 0650-54 20 61 eller ulla.svensson@hagmyren.travsport.se
 
Norra HälsinglandsTravsällskap